Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Arhiva Javne Nabavke
English
Javne nabavke
Konkursi
Konkursi - Javni oglasi
Konkursi za napredovanje akademskog osoblja
News
Novosti
Obavještenja
Obavještenja - Javne nabavke
Uncategorized
Upis

JAVNI  KONKURS / OGLAS

UNIVERZITET U SARAJEVU
STOMATOLOŠKI FAKULTET
SA KLINIKAMA U SARAJEVU

Na osnovu Odluke Dekana broj: 02-1-259-1/18 od  21.12.2018. godine, odredaba člana 19.,19a. Pravilnika o radu Stomatološkog fakulteta sa klinikama,  odredaba Pravilnika o sistematizaciji radnih zadataka Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu  i Zaključaka Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-26600-27/16 od 08.09.2016. godine, 02-05-17117-33/17 od 27.04.2017. godine, 02-05-34264-23/17 od 30.11.2017. godine,  Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom sa stomatološkim kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu raspisuje

 

JAVNI  KONKURS / OGLAS

  

 1. Zubni tehničar – laborant za Stomatološku protetiku – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme;

Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i sljedeć uslove:

 • SSS – zubni tehničar sa doedukacijom za tehnike keramike, vironita, poslove ortodonske tehnike i sl.
 • Položen stručni ispit i
 • 2 godine radnog iskustva

 

 1. Zubni tehničar – laborant za stomatološku protetiku (mobilna protetika) – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uslove:

 • SSS – zubni tehničar sa doedukacijom za tehnike keramike, vironita, poslove ortodonske tehnike i sl.                  
 • Položen stručni ispit i
 • 2 godine radnog iskustva.

 

 1. Stomatološka sestra – laborant na Katedri za Oralnu medicinu i paradontoligiju – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da   ispunjavaju i sljedeće uslove:

 • IV stepen srednja medicinska/zubozdravstvena škola/
 • Položen stručni ispit i
 • 1 godina radnog iskustva.

  

 1. Rukovodilac IT službe – u Sekretarijatu fakulteta – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uslove:

 • Elektrotehničkih nauka ili VSS Elektrotehnički fakultet – smjer Informatike,
 • 5 godina radnog iskustva na istim istim ili sličnim poslovima,
 • poznavanje engleskog jezika,
 • poznavanje operativnih sistema i mreža (WINDOWS, LINUX), poznavanje hardvera, poznavanje baze podataka (SQL i sl.).

  

 1. Referent za administrativne poslove na Klinici za stomatološku protetiku sa dentalnom implantologijom – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uslove:

 • VŠS – Referent za adminstrativne poslove,

  

Pored posebnih uslova koji su navedeni pored svake pozicije, potrebni dokumenti koje kandidati trebaju da dostave za sve pozicije (originali ili ovjerene kopije) su:

 

 1. Prijava na konkurs sa naznačenom pozicijom na koju se kandidat prijavljuje;
 2. Biografija (CV);
 3. Uvjerenje o državljanstvu (originali ili ovjerena kopija ne starija od šest mjeseci);
 4. Diploma o stečenom obrazovanju;
 5. Potvrda poslodavca o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima;
 6. CIPS potvrda (originali ili ovjerena kopija ne starija od šest mjeseci);
 7. Uvjerenje o položenom državnom/stručnom ispitu;

 

Prednost pri prijemu imaju kandidati sa radnim iskustvom za gore navedene pozicije što važi i za lica utvrđena u članu 23. Zakona o dopunskim pravima boraca –branitelja BiH („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 45/12 i 26/14).

Kandidati koji ispunjavaju jedan od uslova utvrđenih navedenim članom su dužni dostaviti original ili ovjerenu kopiju svih navedenih dokumenata kao dokaz o istom.

Prijem kandidata /radnika će se izvršiti isključivo putem javnog konkursa/oglasa u skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-12401-27.2/17 od 06.04.2017. godine.

 NAPOMENA:

 Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave (kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene) neće se uzeti u razmatranje.

Sa prijavljenim kandidatima koji uđu u uži izbor će se obaviti usmeni intervju.

O rezultatima Konkursa svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni pisanim putem.

Kandidati koji budu izabrani dužni su dostaviti Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od šest mjeseci) i sanitarnu knjižicu za obavljanje poslova propisanih za radno mjesto za koje su konkurisali.

Prijave sa kraćom biografijom i potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog Konkursa u dnevnom listu i na web stranici fakulteta: www.wordpress-575941-2763137.cloudwaysapps.com, poštom preporučeno sa naznakom „Prijava na konkurs“ na adresu:

UNIVERZITET U SARAJEVU
STOMATOLOŠKI FAKULTET SA KLINIKAMA U SARAJEVU
71000 SARAJEVO
Bolnička 4a,  ili lično na protokol Fakulteta.

*Tekst Konkursa objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 27.12.2018. godine