Poništenje dijela Konkursa

UNIVERZITET U SARAJEVU
STOMATOLOŠKI FAKULTET
SA KLINIKAMA SARAJEVO        

 

O B A V I J E S T

Poništava se dio javnog konkursa/oglasa objavljenog dana 28.08.2018. godine u dnevnom listu „Dnevni avaz“, a koji se odnosi na poziciju broj 3.- Referent za administrativne poslove na Klinici za stomatolosku protetiku sa dentalnom implantologijom – jedan izvršilac na neodređeno vrijeme.

Ostali dio konkursa ostaje nepromijenjen.