KONACNA LISTA UPISANIH KANDIDATA U I UPISNOM ROKU 2018/19 – INTEGRIRANI STUDIJ

KONACNA LISTA UPISANIH KANDIDATA U I UPISNOM ROKU 2018/19 – INTEGRIRANI STUDIJ

Dokument je u PDF kvaliteti prikaza, da bi ga otvorili na uredjaju je potrebno  da imate instaliran program/aplikaciju za otvaranje PDF formata.

Sve dodatne informacije vezane za upis u I godinu integriranog studija na Stomatološkom fakultetu sa klinikama mogu se dobiti u studentskoj službi fakulteta.