JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE REPREZENTACIJE RESTORANA U 2018. GODINI – IZ ANEKSA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA